Takmičenje Koreografija 0-24

12-13. 10. 2018., Subotica
2-3. 11. 2018., Deska

Koreografi koji se prijave na takmičenje „Koreografija 0-24“ u roku od jednog dana trebaju da sastave autentično delo za izvođenje u najviše 7 minuta. Koreografija se priprema prema muzici date oblasti koja se određuje na izvlačenju dan pred takmičenje sa plesačkim ansamblom koji takmičar ne poznaje. Plesači – koje bira i u grupe raspoređuje stručni odbor odgovoran za vođenje takmičenja – dolaze sa teritorije cele Vojvodine i Mađarske. (koliko je koreografa, toliko je i grupa). Izvlačenje geografske oblasti i muzičkog materijala se odvija uveče u 20 časova dan pred takmičenje. Na dan takmičenja koreograf radi sa ansamblom od 8-18 sati. Pripremljeni plesovi se prikazuju na smotri koja počinje u 20 časova.