Partneri

Pozdravna reč kulturno-umetničkog društva „Banat”

Na najsevernijoj tački geografskog Banata nalazi se naselje Deska u kojem ovo
Društvo predstavlja srpsku manjinu već 70 godina. Tokom višedecenijskog rada
stekli smo reputaciju kako u zemlji tako i u svetu. Svojim najvažnijim zadatkom
smatramo očuvanje srpske kulture, narodnih običaja, muzike, folklora i maternjeg
jezika, nadalje njihovo prenošenje na buduće generacije.

 
Pozdravna reč umetničkog društva „Talentum“

Društvo je osnovano januara 2013. godine sa ciljem da kroz umetničko obrazovanje
specifičnim sredstvima doprinese emotivnom i estetskom obrazovanju mladih
učenika od 4-26 godina uzrasta u njihovom nastojanju da postanu svestrani, zreli i
kreativni, u četiri umetničke discipline (muzika, ples, gluma i primenjena umetnost),
što ujedno dovodi do jedinstvene folklorne umetnosti.