Festival ajvara

08. 09. 2018., Deska

Ideja da se pokrene Festival ajvara jeste rezultat sloge srpske zajednice u Desci, koja je u Evropi na jedinstven način u centar pažnje stavila proizvodnju domaćeg ajvara s ciljem da se odomaći svet ukusa južnoslovenske regije. Festival je otvoren za svaku naciju u Karpatskom basenu kako bi one, shodno svojim korenima i kulturnom identitetu, u okviru kulturne i gastronomske šarolikosti, raznovrsnosti,
zastupale svoje pojedinačne kulturne inovacije.