Srpski pravoslavni Božić

07. 01. 2018., Deska

U 2018. godini je po 35. put održana božićna proslava, ovog puta uz učestvovanje 110 plesača i muzičara sa obe strane granice. U programu od dva i po sata u kojem su učestvovali predstavnici svih uzrasta − betlehemskim božićnim igrama, pevanjem, muzikom i plesom − uživalo je oko 250 gledalaca. Događaj je ujedno bio i prezentacija projekta FOLKcoolTOUR (Folklore and Culture as Touristic Attractions − Hidden Values and Treasures, HUSRB/1602/31/0154) širokoj javnosti. Projekat se sprovodi u periodu od 01.01. do 31.12.2018 godine u okviru Programa prekogranične saradnje Interreg IPA Mađarska − Srbija u implementaciji Srpskog Kulturnog Udruženja od javnog interesa „Banat“ iz mađarskog naselja Deszk (Deska) i Umetničkog Udruženja Talenata „TALENTUM“ iz Subotice. Cilj projekta je da narodne tradicije i narodna umetnost (muzika, ples, narodni zanati, itd.), kao i programi i događaji vezani za njih postanu značajne prekogranične turističke atrakcije, te da folklor na duži rok privlači sve više ljudi. Projekat obuhvata i razvijanje Kulturnog Doma Sveti Sava u naselju Deszk i naučnu obradu pisanih uspomena ranijih generacija.