Šetnja po Subotici, Program „Dom umetnosti“

08. 06. 2018., Subotica

Program „Dom umetnosti, vičan umetnosti” prvenstveno je namenjen mlađim razredima osnovnih škola koji u blizu 50 minuta dotiče oblasti muzike, plesa, tradicije, glume kroz prostorije „Doma muzike”, „Plesačkog centra”,„Doma kulture” i „Pozorišta”. Kroz dramsku igru sa decom izvode se kratke prezentacije o muzičkim instrumentima, Kodaljevoj metodi, o plesu i umetnosti pokreta, o značajnim događajima i dramskim igrama.