Kamp narodnih plesova i festival folklora

13-19. 08. 2018., Deska

Cilj folklornog i tamburaškog tabora, odnosno, folk festa Banata je da učesnici, uz pomoć stručnih pedagoga, za nekoliko dana u prijatnoj atmosferi još bolje prodube svoje folklorno znanje. Nestanak tamburaških orkestara je dalo povoda za inicijativu da ova vrsta muzičkog doživljaja i umetnosti ne iščezne – uz njegovu pomoć ponovo više instrumentalističkih izvođača i orkestara funkcioniše u krugu
srpske zajednice. Na zatvaranju festivala kako igrači, tako i orkestri predstavljaju svoje znanje, stečeno za vreme tabora, a potom sledi igranka.