Gyermek szólótánc verseny

2018. 11. 10., Szabadka

A Vajdaságban számos jól működő néptáncműhely létezik, ahol kiváló tehetségekkel dolgoznak a néptáncpedagógusok. A szólótáncverseny célja az, hogy a résztvevőkben elmélyítse a Kárpát-medence magyar néptánc kultúráját az egyénekben, motiválja a tanulókat koruknak megfelelő párkapcsolati, formai és tánctechnikai ismeretek elsajátítására és az improvizációban történő megmutatkozásra, a néptáncpedagógusokat pedig másfajta oktatásra ösztönző módszerek használatára. Mindez hozzájárul a gyermekek önbizalma, kifejező képessége, az önálló kezdeményezése és az alkotó tevékenységének fejlesztéséhez, ösztönözve őket, hogy ne kész „terméket” használjanak, hanem a kreatív nevelés által önállóan kezdeményezzenek és alkossanak.